200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2014 birželio 8

  Pamokslas Sekminių šv. Mišiose Vilniaus Kalvarijose 2014 m. birželio mėn. 8 d.

  Švęsdami Sekmines, mes švenčiame tą momentą, kai Dievas naujai prabyla savo mylimiems žmonėms. Jis kalba ne tik per apaštalus, kuriuos, kaip parašyta pirmajame skaitinyje, žmonės girdėjo pamokslaujančius kiekvienas savo kalba. Viešpats taip pat kalba Dievo kalba, kuri yra meilė – Tėvo meilė Sūnui ir Sūnaus meilė Tėvui, – tai ir yra Šventoji Dvasia. Žengdamas į […] Plačiau

 • 2014 balandžio 19

  Pamokslas Velyknakčio šv. Mišiose 2014 m. balandžio mėn. 19 d.

  Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė! Šią naktį, kai švenčiame Kristaus Prisikėlimą, atnaujinsime Krikšto pažadus kartu su tais, kurie priims įkrikščioninimo sakramentus. Visi drauge išpažinsime pagrindinius Tikėjimo slėpinius – Jėzų Kristų, antrąjį Šventosios Trejybės asmenį, tikrą Dievą ir tikrą Žmogų, kuris numirė ant kryžiaus mus atpirkdamas ir išlaisvindamas iš nuodėmės vergijos, kuris prisikėlė ir yra gyvas […] Plačiau

 • 2014 balandžio 17

  Pamokslas Krizmos šv. Mišiose Didįjį ketvirtadienį 2014 m. balandžio mėn. 17 d.

  Jūsų Ekscelencija Apaštalini Nuncijau, Vyskupe Arūnai, brangūs Broliai kunigystėje, brangūs Broliai ir Seserys Kristuje, ši diena, kai šventiname aliejus, nėra atsitiktinė diena Bažnyčios liturgijoje. Ji atskleidžia pačią Kristaus sekimo esmę. Kristus reiškia pateptasis. Pateptasis aliejumi, kaip Senajame Testamente. Kai kunigus, pranašus ir karalius patepdavo, juos atskirdavo ypatingiems Dievo darbams. Šiandienos Evangelija mums primena, kad Jėzus […] Plačiau

 • 2014 kovo 11

  Pamokslas šv. Mišiose Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną 2014 m. kovo mėn. 11 d.

  Šiandienos liturgijos skaitiniai atkreipia mūsų dėmesį į maldos galią. Mūsų tautai nėra svetimas nei maldos poreikis, nei jos galia. Minėdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną prisimename, kiek maldavimų išsakyta per ilgus pokario metus prašant Viešpatį laisvės dovanos. Lietuvoje, tremtyje ir išeivijoje maldos ir aukos už tėvynės laisvę lydėjo mūsų tautos sūnų ir dukrų kasdienybę. Jų tikėjimas […] Plačiau

 • 2014 vasario 16

  Pamokslas šv. Mišiose Valstybės atkūrimo dieną Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje 2014 m. vasario mėn. 16 d.

  Šio sekmadienio pirmajame skaitinyje pristatoma Dievo išmintis – Dievas duoda mums laisvę pasirinkti kelią, kuriuo eisime per gyvenimą. „Laikytis įsakymų reikia tik noro, ir vykdyti Viešpaties valią pajėgsi. Ugnis ir vanduo pasirinkti tau duota: ištiesk savo ranką į tai, ko geidauji. Gyventi ar mirti sau pats žmogus lemia, nes ko tik jis geidžia, laisvai ir […] Plačiau

 • 2014 vasario 5

  Pamokslas šv. Mišiose, švenčiant Vilniaus Arkikatedros atšventinimo 25 m. jubiliejų, 2014 m. vasario mėn. 5 d.

  Šiandienos Evangelijoje girdėjome, kaip Jėzus klausia savo mokinių, ką apie Jį mano žmonės. Tada paklausia jų pačių: „O kuo jūs mane laikote?“ Visų apaštalų vardu Petras ištaria lemtingus žodžius: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ Šiais žodžiais apaštalas Petras pirmą kartą išpažįsta Kristaus dievystę. Tai pirmasis trumpas Apaštalų tikėjimo išpažinimas, kuriame išreiškiama fundamentalioji krikščionių tikėjimo […] Plačiau

 • 2014 sausio 13

  Pamokslas Laisvės gynėjų dienos šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje 2014 m. sausio mėn. 13 d.

  Dauguma mūsų žino, ką reiškia iš paskutiniųjų viltis ir prašyti to, kas iš tikrųjų yra gera, bet atrodo nepasiekiama. Daug metų troškome laisvės, kuri tada mums atrodė nepasiekiama. Panašiai ir šios dienos pirmojo skaitinio iš Samuelio knygos veikėja Hana troško tapti motina, bet negalėjo. Jei Hana būtų nustojusi vilties ar pasidavusi savigailai, jei tikėjimą ji […] Plačiau

 • 2013 gruodžio 24

  Pamokslas Šv. Kalėdų nakties Piemenėlių šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje 2013 m. gruodžio 24 d.

  Brangūs Dievo mylimieji žmonės, šios nakties Evangelija pirmiausia mums primena Jėzaus Kristaus gimimo istoriškumą: kad taptų žmogumi ir apsigyventų tarp mūsų, Dievas pasirinko konkrečią vietą – Betliejų – ir konkretų laikmetį – ciesoriui Augustui valdant Romos imperiją ir Kvirinui valdant Siriją. Gimdamas Jėzus prisiėmė ir žmoniškąją Dovydo giminės istoriją. Evangelijų pagal Matą ir Luką genealogijose […] Plačiau

 • 2013 lapkričio 24

  Pamokslas švenčiant Tikėjimo metų pabaigą Kristaus Karaliaus iškilmės dieną Vilniaus Arkikatedroje 2013 m. lapkričio mėn. 24 d.

  Jūsų Ekscelencijos, brangūs broliai Kunigai, brangios sesės Vienuolės, brangūs Broliai ir Sesės Kristuje! Šiandien švęsdami Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmę matome evangelijoje Kristų ant kryžiaus. Tai vieta, nuo kurios Jis iš tikrųjų karaliauja, Jo tikrasis sostas, didžiosios meilės pergalės sostas. Jėzus girdi aplinkinių balsus. Seniūnai ir kareiviai tyčiodamiesi ragina, kad Jis pats išsigelbėtų. Iš tikrųjų tas […] Plačiau

 • 2013 lapkričio 17

  Pamokslas Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose Aušros Vartuose 2013 m. lapkričio mėn. 17 d.

  Šiandienos antrajame skaitinyje girdime apie mūsų išganymo metą: „Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę“ (Gal 4, 4). Ypatingos moters – Marijos – vaidmenį apaštalas Paulius pristato žodžiais: „gimusį iš moters.“ Nors žodžiai paprasti, gimimo iš moters pasekmės mums tapo […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt