200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2014 liepos 12

  Pamokslas LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracijos proga šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje 2014 m. liepos 12 d.

  Pranašas Izaijas pirmajame skaitinyje mums primena, kad pranašai, kaip ir kunigai ir karaliai, yra išrinkti iš žmonių tarpo tam, kad vykdytų išskirtinę misiją Dievo plane. Pranašas supranta savo silpnumą, savo žmogišką vargingumą: „Aš – žmogus, kurio lūpos nešvarios, gyvenu tarp žmonių, kurių lūpos nešvarios.“ Visuomenės nuodėmingumo našta jį spaudžia ir stabdo. Tačiau Dievo veikimas jį […] Plačiau

 • 2014 liepos 8

  Pamokslas Žemaičių Kalvarijos atlaidų šv. Mišiose 2014 m. liepos 8 d.

  Susirinkome prie Krikščioniškų šeimų Karalienės šiais metais, kurie ypatingu būdu paženklinti šeimos tema, – juos Lietuvos vyskupai paskelbė Šeimos metais Lietuvoje, o Vatikane ruošiamasi Šeimos sinodams rudenį ir kitais metais. Šiandien, kai Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena skirta Transporto ir kelių priežiūros, remonto ir statybos darbuotojams, dera pamąstyti apie tikrąjį kelią į laimę ir džiaugsmą, kurį […] Plačiau

 • 2014 liepos 6

  Pamokslas Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga 2014 m. liepos 6 d.

  Šiandienos liturgijos antrajame skaitinyje Šv. Paulius atskleidžia gilų gyvenimo principą, kuris paveikia visus mūsų gyvenimo aspektus: „Jei jūs gyvenate pagal kūną – mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus – gyvensite.“ Šv. Paulius atkreipia mūsų dėmesį į esminį Dievo kūrinijai būdingą principą, kurio negalime nepaisyti. Vien materialūs interesai ilgainiui sužlugdo gerovę, todėl kiekvienas iš mūsų […] Plačiau

 • 2014 birželio 22

  Pamokslas Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėse 2014 m. birželio mėn. 22 d.

  Šiandien girdėtas Dievo žodis siekia parengti mūsų širdis priimti tą stebuklingą duoną, nužengusią iš Dangaus, – priimti Komuniją. Tie, kurie jungiasi į maldą klausydamiesi radijo transliacijos, gali priimti dvasinę Komuniją, priimti Viešpatį į savo širdį. Šis vienas iš didžiausių mūsų tikėjimo slėpinių, didžiausia dovana – pats Jėzus Kristus – yra mums duodama, kad galėtume turėti […] Plačiau

 • 2014 birželio 8

  Pamokslas Sekminių šv. Mišiose Vilniaus Kalvarijose 2014 m. birželio mėn. 8 d.

  Švęsdami Sekmines, mes švenčiame tą momentą, kai Dievas naujai prabyla savo mylimiems žmonėms. Jis kalba ne tik per apaštalus, kuriuos, kaip parašyta pirmajame skaitinyje, žmonės girdėjo pamokslaujančius kiekvienas savo kalba. Viešpats taip pat kalba Dievo kalba, kuri yra meilė – Tėvo meilė Sūnui ir Sūnaus meilė Tėvui, – tai ir yra Šventoji Dvasia. Žengdamas į […] Plačiau

 • 2014 balandžio 19

  Pamokslas Velyknakčio šv. Mišiose 2014 m. balandžio mėn. 19 d.

  Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė! Šią naktį, kai švenčiame Kristaus Prisikėlimą, atnaujinsime Krikšto pažadus kartu su tais, kurie priims įkrikščioninimo sakramentus. Visi drauge išpažinsime pagrindinius Tikėjimo slėpinius – Jėzų Kristų, antrąjį Šventosios Trejybės asmenį, tikrą Dievą ir tikrą Žmogų, kuris numirė ant kryžiaus mus atpirkdamas ir išlaisvindamas iš nuodėmės vergijos, kuris prisikėlė ir yra gyvas […] Plačiau

 • 2014 balandžio 17

  Pamokslas Krizmos šv. Mišiose Didįjį ketvirtadienį 2014 m. balandžio mėn. 17 d.

  Jūsų Ekscelencija Apaštalini Nuncijau, Vyskupe Arūnai, brangūs Broliai kunigystėje, brangūs Broliai ir Seserys Kristuje, ši diena, kai šventiname aliejus, nėra atsitiktinė diena Bažnyčios liturgijoje. Ji atskleidžia pačią Kristaus sekimo esmę. Kristus reiškia pateptasis. Pateptasis aliejumi, kaip Senajame Testamente. Kai kunigus, pranašus ir karalius patepdavo, juos atskirdavo ypatingiems Dievo darbams. Šiandienos Evangelija mums primena, kad Jėzus […] Plačiau

 • 2014 kovo 11

  Pamokslas šv. Mišiose Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną 2014 m. kovo mėn. 11 d.

  Šiandienos liturgijos skaitiniai atkreipia mūsų dėmesį į maldos galią. Mūsų tautai nėra svetimas nei maldos poreikis, nei jos galia. Minėdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną prisimename, kiek maldavimų išsakyta per ilgus pokario metus prašant Viešpatį laisvės dovanos. Lietuvoje, tremtyje ir išeivijoje maldos ir aukos už tėvynės laisvę lydėjo mūsų tautos sūnų ir dukrų kasdienybę. Jų tikėjimas […] Plačiau

 • 2014 vasario 16

  Pamokslas šv. Mišiose Valstybės atkūrimo dieną Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje 2014 m. vasario mėn. 16 d.

  Šio sekmadienio pirmajame skaitinyje pristatoma Dievo išmintis – Dievas duoda mums laisvę pasirinkti kelią, kuriuo eisime per gyvenimą. „Laikytis įsakymų reikia tik noro, ir vykdyti Viešpaties valią pajėgsi. Ugnis ir vanduo pasirinkti tau duota: ištiesk savo ranką į tai, ko geidauji. Gyventi ar mirti sau pats žmogus lemia, nes ko tik jis geidžia, laisvai ir […] Plačiau

 • 2014 vasario 5

  Pamokslas šv. Mišiose, švenčiant Vilniaus Arkikatedros atšventinimo 25 m. jubiliejų, 2014 m. vasario mėn. 5 d.

  Šiandienos Evangelijoje girdėjome, kaip Jėzus klausia savo mokinių, ką apie Jį mano žmonės. Tada paklausia jų pačių: „O kuo jūs mane laikote?“ Visų apaštalų vardu Petras ištaria lemtingus žodžius: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ Šiais žodžiais apaštalas Petras pirmą kartą išpažįsta Kristaus dievystę. Tai pirmasis trumpas Apaštalų tikėjimo išpažinimas, kuriame išreiškiama fundamentalioji krikščionių tikėjimo […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt