200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2013 kovo 31

  2013 m. Velykinis sveikinimas

  Krikščionis niekada negali būti liūdnas!, – šie Popiežiaus Pranciškaus Verbų Sekmadienio pamokslo žodžiai jau apskriejo ir pirmuosius laikraščių puslapius, ir interneto žinučių antraštes. Nuostabūs žodžiai – persergintys nuo apninkančios niūrumos ir įkvepiantys pasidalyti šypsenomis bei vidine šiluma. Tik svarbu, kad tie žodžiai neliktų atskirti nuo jų pirminio šaltinio – Išganytojo – ir Jo pergalės prieš mirtį tikrovės. Sveikindamas Jus, […] Plačiau

 • 2012 gruodžio 24

  2012 m. Kalėdinis sveikinimas

  Mieli Broliai ir Seserys! Viena iš tradicinių, tačiau primirštų kalėdinių pasakų vaizduoja skurdų našlaitį. Vaikas, kurio gyvenimas ir taip nesaldus, pasijunta ypač apleistas, nelaimingas, kai visi aplinkui skuba bėga švenčių ruošos šurmulyje. Jis vienišas ir alkanas klaidžioja po apsnigtas gatves, baugiai žvalgydamasis į šviečiančius langus, kur laimingi bendraamžiai šoka aplink papuoštą eglutę. Pasaka tam ir […] Plačiau

 • 2012 balandžio 7

  2012 m. Velykinis sveikinimas

  Broliai ir seserys, sveiki sulaukę šviesiųjų Velykų švenčių! Prisikėlusio Viešpaties pasveikinimas – Ramybė Jums! – vėl nušviečia dažnai neramią mūsų kasdienybę, padeda nepamesti iš akių, kas svarbiausia krikščionio, šeimos, bendruomenės ir tautos gyvenime. Išganytojo įsteigtos dvasinės atramos – tikėjimas, viltis ir meilė – vėl kviečia mus būti su Juo Jo pergalėje prieš mirtį. Evangelija nesibaigia […] Plačiau

 • 2011 gruodžio 24

  2011 m. Kalėdinis sveikinimas

  Brangieji, Advento metą, Kristaus gimimo laukimą, kai saulė vos tepakyla ir tamsa užvaldo dienas, bandome prašviesinti degdami žvakeles ir įžiebdami papuoštų eglučių lemputes. Šviesią nuotaiką tikimės sukurti kvapniais imbieriniais meduoliais, bent mažomis dovanėlėmis, blizgančiais pasveikinimais. Tačiau čia pat nepamirštame pasiskųsti, padejuoti, koks sunkus gyvenimas, kaip nesiseka sutaupyti šventėms, kokia prasta politika. Taip padauginame niūrumo, pasėjame […] Plačiau

 • 2011 balandžio 24

  2011 m. Velykinis žodis

  Brangūs broliai ir seserys! Kasmet laukdami šv. Velykų pajaučiame, kaip suspurda mūsų širdys, kaip atsitraukia jas slegiantis pašalas. Kas gi pajudina mūsų dvasią, kodėl šventės artėjimas užkrečia šviesiu nerimu ne tik vaikus, bet ir suaugusius, net tuos individualistus, kurie nelinkę dėtis prie visuotinio pakilimo? Paslaptis paprasta, o drauge labai gili, nepermanoma – šv. Velykos mumyse […] Plačiau

 • 2010 balandžio 4

  2010 m. Velykinis žodis

  Brangieji, Šventų Velykų sulaukėme po atšiaurios žiemos. Simboliška, kad Nepriklausomybės atkūrimo sukakties metais ne tik ekonomikos bėdos, bet ir gilus speigas ilgai laikė sukaustęs Lietuvą. Tarsi buvome verčiami ilgėliau sustoti, apsimarinti ir apgalvoti, kokia kryptimi einame, kokius tikslus sau keliame, kokių principų laikomės. Gavėnia, Velykų laukimo laikas, kasmet mus skatina permąstyti Kristaus kelią ir savo […] Plačiau

 • 2009 gruodžio 24

  2009 m. Kalėdinis sveikinimas

  Brangūs Broliai ir Seserys, Kalėdų Žinia ragina mus pažvelgti vienas kitam į akis. Ragina žmogaus sieloje atpažinti Dieviškąją kibirkštį, kuri šaukiasi būti pamatyta, priimta ir išvaduota. Išvaduota nuo kasdienių rūpesčių, nuo kivirčų ir baimių, nuo nepasitikėjimo ir nevilties. Išvaduota, idant išgyventų begalinę Dievo Meilę, atėjusią ir pasilikusią tarp mūsų. Tuomet atvira ir tyra širdimi prisiartinsime […] Plačiau

 • 2009 balandžio 12

  2009 m. Velykinis žodis

  Broliai ir seserys! Apie Velykų rytą Evangelija pagal Joną mums liudija: Jis pamatė ir įtikėjo (Jn 20, 8). Žmogus, kuris pirmasis priėmė Išganytojo Prisikėlimą, Šventosios Dvasios įkvėptame Rašte paminėtas be vardo. Tai tiesiog vienas Jėzų mylėjusių mokinių, kokiu kiekvienas galime būti. Dieviškojoje istorijoje kertiniai – Aukos ir Prisikėlimo momentai. Tačiau mūsų, nusidėjėlių ir silpnųjų, pasaulis peržengia lūžio […] Plačiau

 • 2009 sausio 24

  Sveikinimas ekumeninei konferencijai šv. Pauliaus metams paminėti Bernardinų bažnyčioje

  Mieli Broliai ir Seserys, Visi, kuriuos vienija Geroji Naujiena, pirmųjų kankinių kraujas ir Tautų Apaštalo misija! Labai džiaugiuos, kad Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis šiemet įprasminamas tokiu rimtu renginiu, kaip ši ekumeninė konferencija. Leisdamiesi į gylį – į Naujojo Testamento gelmę ir pirmojo krikščionybės amžiaus glūdumą, – turėsite progos geriau pažinti šv. Pauliaus žodį ir jo dvasią. […] Plačiau

 • 2007 gruodžio 24

  2007 m. Kalėdinis sveikinimas

  Brangieji, tikriausiai dažnam Lietuvos žmogui, ne tik vaikui, bet ir suaugėliui, Kalėdos kelia mintis apie dovanėles. Vieni dovanėlių trokšta ir laukia, kitiems rūpestis joms sutaupyti, jas surasti, gražiai suvynioti ir nemačiom po eglute padėti. Išties smagu dovanoti ir būti apdovanotam, retas tegali šiam džiaugsmui atsispirti. Tačiau ieškodami ir priimdami dovanėles neužmirškime dangiškos dovanos, kurią visų […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt