200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2009 lapkričio 15

  2009 m. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose

  Brangūs broliai ir seserys, Sveikinu visus atėjusius pagerbti Gailestingumo Motiną, kuri kasmet mus sukviečia po savo Globos skraiste, kad pajutę jos meilę ir gailestingumą, sutvirtėtume savo tikėjime ir gerume. Šios dienos evangelijoje girdėjome, kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus, mirdamas ant kryžiaus, pasirūpina savo mokiniais pavesdamas juos savo Motinai, kad Ji būtų kiekvieno Jo sekėjo globėja […] Plačiau

 • 2009 liepos 12

  Šv. Mišios skirtos Prezidentės inauguracijai Vilniaus arkikatedroje

  Brangūs broliai ir seserys, šios dienos žodžio liturgija mums atveria dramatišką paveikslą. Iš gimtojo krašto vejamas žmogus, kuris nuoširdžiai ėmėsi Dievo pavestos misijos. Jo sąžinė neleidžia tylėti, jo lūpomis Aukščiausiasis įspėja tautą, kad nedorybės veda į pražūtį. Pranašas Amosas nenusilenkia nė karaliaus valdžiai, perspėdamas jį dėl ateisiančio Dievo teismo. Pranašo ištarmė tvirta ir aiški: Todėl, […] Plačiau

 • 2009 gegužės 3

  2009 m. Taizé Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje

  Mielieji, šios dienos Evangelijoje Jėzus byloja: Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų (Jn 10, 10). Ką šiais žodžiais Kristus nori mums pasakyti? Ką reiškia gyvenimo apstybė šiandienos žmogui? Mūsų dienų pasaulis labai meistriškai išnaudoja žmogaus troškulį greitai ir daug turėti. Iš visų pusių mums  siūloma viliojančių dalykų gausa: daug maisto, daug […] Plačiau

 • 2009 balandžio 19

  Dievo Gailestingumo iškilmė Dievo Gailestingumo šventovėje

  Mylimieji, Žvelgiant į Gailestingojo Jėzaus paveikslą man atrodo, kad tarp mūsų matau Prisikėlusį Jėzų ir girdžiu mums sakomus Jo žodžius: Ramybė jums! Viešpats kviečia mus šiandien žvelgti į Jo pervertą šoną ir drauge su ap. Tomu sušukti: Mano Viešpats ir mano Dievas! Nors Kristus pasakė: Palaiminti, kurie tiki nematę, tačiau mes turime progą matyti iš […] Plačiau

 • 2009 balandžio 12

  2009 m. Velyknaktį

  Brangūs Broliai ir Seserys, Šią šventą naktį susirinkome švęsti Kristaus pergalės prieš mirtį, kuri tikėjimo dėka tampa kiekvieno mūsų pergale. Savuoju Prisikėlimu Kristus sudrebino ir perkeitė pasaulį, kuris klaidžiojo nerimo, baimės, nusivylimo brūzgynuose. Pasaulį, kuriame Dievo žinia buvo tapusi tik gražia tradicija, nebepasiekiančia žmogaus gyvenimo šerdies. Šios nakties Evangelija mums sako, kad moterys atskubėjusios prie […] Plačiau

 • 2009 vasario 16

  2009 m. Vasario 16-ajai Vilniaus arkikatedroje

  Brangūs broliai ir seserys, Šiandien atėjome padėkoti Dievui už savo Tėvynės laisvę. 1918 metų vasario šešioliktoji ir 1990 metų kovo vienuoliktoji – dvi svarbios kiekvienam Lietuvos piliečiui datos, kurios ženklina Valstybės Nepriklausomybę, esminę žmogaus teisę gyventi laisvėje. Turėti laisvę ir būti laisvu yra dvi tikrovės. Pirmoji prarandama, kai svetimieji užgrobia žemes, pavergia tautą ir paisydami […] Plačiau

 • 2009 vasario 5

  Arkikatedros atšventinimo 20-mečiui

  Brangūs broliai ir seserys, Susirinkome prisiminti jaudinančio įvykio: prieš 20 metų, po pusę amžiaus trukusio ateistinių vandalų siautėjimo, jų išniekinta Vilniaus arkikatedra bazilika buvo atšventinta ir vėl tapo Dievo namais, visų tikinčiųjų namais. Daugelis Lietuvos šeimų patyrė tremties ir netekties skausmą, buvo priversti palikti savo namus. Tikinčiųjų išvarymas iš Dievo namų, iš Dievo šventovės, jos […] Plačiau

 • 2009 vasario 2

  2009 m. Pašvęstojo gyvenimo dienai

  Brangūs Broliai ir seserys, Šios dienos evangelija mums pasakoja apie Jėzaus paaukojimą šventykloje. Pagal to meto žydų papročius kiekvienas pirmagimis berniukas būdavo pašvenčiamas Viešpačiui. Ši graži šventė tapo ir visų Dievui pašvęstųjų – vienuolių švente. Bažnyčia vertina ir brangina žmones, kurie pašvenčia savo gyvenimą, idant Kristus būtų matomas ir pažįstamas šių laikų žmonėms. Pirmaisiais Bažnyčios […] Plačiau

 • 2008 gruodžio 24

  2008 m. Kalėdos

  Pabusk, žmogau: dėl tavęs Dievas tapo žmogumi. Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus (Ef 5, 14). Šiais šv. Pauliaus žodžiais noriu pasveikinti ir paraginti šią šventą naktį ne tik švęsti Kalėdas, bet ir susitikti su gyvuoju Dievu, kuris dėl mūsų tapo žmogumi. Maža to, tapo silpnu Kūdikiu, kad atskleistų mums beribę Dievo […] Plačiau

 • 2008 gruodžio 7

  Pal. Jurgio Matulaičio ingreso Vilniaus Katedroje 90-mečio sukakčiai

  Brangūs Broliai ir Seserys, Šiandien prisimename palaimintojo Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus vyskupo sostą 90-tąsias metines. 1918 m. gruodžio 8 dieną iškilmingai įžengęs į Vilniaus Katedrą, jis kalbėjo: Pirmą kartą stoju šioje šventoje vietoje su jumis, mieliausieji, viešai ir atvirai pasikalbėti, kaip mes drauge gyvensime, kaip mes sielų reikalus aprūpinsime, kaip savo pareigas atliksime. Stoju […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt