• 2010 rugpjūčio 15

  2010 m. Žolinei Pivašiūnuose

  Brangūs Broliai ir Seserys, Nuoširdžiai sveikinu atvykusius į Pivašiūnų šventovę pagerbti Dievo Motiną Mariją Jos Žengimo į dangų iškilmėje. Lietuvos laukai ir kaimai šią šventę pasitinka su gausiais žolynais, kurie mums primena Dievo kūrinijos grožį. Tačiau šios kūrinijos viršūnė ir karūna yra žmogus. Šiandien pirmajame skaitinyje girdėjote Dievo Žodį skirtą moteriai: moteris, apsisiautusi saule, po […] Plačiau

 • 2010 rugpjūčio 8

  XVI Ateitininkų kongresui Vilniaus arkikatedroje

  Nebijok mažoji Kaimene: Jūsų Tėvas panorėjo atiduoti Jums karalystę (Lk 12, 32). Šie padrąsinantys ir paguodžiantys žodžiai skirti apaštalams, o drauge ir kiekvienam pasitikinčiam Dievu žmogui. „Nebijok!“, – tai žodis, kuris dažnai kartojamas Evangelijoje. Nebijok tų, kurie žudo kūną ir paskui nebegali daugiau kenkti… Dievas rūpinasi kiekvienu žvirbliu, kiekvienas mūsų galvos plaukelis yra Jo suskaitytas. Tad […] Plačiau

 • 2010 liepos 6

  2010 m. Valstybės dienai Vilniaus Arkikatedroje

  Brangūs tikintieji, Ką tik girdėjome apaštalo žodžius: Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, […] skelbdamas Karalystės Evangeliją ir gydydamas visokias negales (Mt 9, 35). Neseniai minėjome 1000­ąsias metines, kai Evangelijos žinia pirmą kartą pasiekė mūsų tautos pakraščius ir buvo palaistyta kankinystės krauju. Šiandien švenčiame Mindaugo krikštą, o drauge ir Valstybės dieną, nes su valdovo krikštu […] Plačiau

 • 2010 liepos 1

  Meldžiantis už a. a. Algirdą Mykolą Brazauską

  Brangieji, mirties akivaizdoje žmogaus gyvenimo prasmė ir vertė atsiskleidžia ypatingu būdu. Sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, mes nenumaldomai ilgimės ir trokštame Kūrėjo dovanoto gyvenimo. Tokio gyvenimo, kurio nevaržo prabėgantis laikas, kuris nepažįsta netekties ir atskleidžia mums amžinybės tikrovę. Šiandien Evangelijoje Kristus sako: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip […] Plačiau

 • 2010 birželio 27

  Jaunimo dienoms Panevėžyje

  Brangus Lietuvos Jaunime, Nuoširdžiai sveikinu Jus, atvykusius iš visų šalies kampelių į susitikimą, kuriam aktyviai ruošėtės. Jaunimo dienų vėliava – Kryžius, keliavęs per parapijas, kvietė jus keltis ir eiti paskui Tą, kuris jums sako: Sek paskui mane (Lk 9, 59). Drąsiai galiu sakyti, kad šio susitikimo šeimininkas ir organizatorius yra Jėzus, kuris sukvietė jus savo […] Plačiau

 • 2010 balandžio 10

  Lenkijos Prezidento ir jį lydėjusiųjų žūties dieną Vilniaus arkikatedroje

  Brangieji, Esame sukrėsti žinios apie Lenkijos Prezidento, vyriausybės narių, vyskupų, kunigų ir kitų šį rytą juos lydėjusių asmenų tragišką žūtį lėktuvo katastrofos metu. 96 mūsų broliai ir seserys Kristuje šįryt netikėtai iškeliavo pas Viešpatį, palikdami skausmo ištiktus artimuosius, Lenkijos tautą ir viso pasaulio Bažnyčios bendriją. Atėjome prie Viešpaties altoriaus melsti Dievo gailestingumo netikėtai žuvusiems ir […] Plačiau

 • 2010 balandžio 4

  2010 m. Velyknaktį

  Brangūs Broliai ir Seserys, šią šventą naktį Bažnyčia budi švęsdama mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo įvykį, pakeitusį žmogaus gyvenimą. Dievas paaukoja savo mylimąjį Sūnų, kad žmogus būtų išgelbėtas iš nuodėmės ir sugrąžintas Dievo malonės gyvenimui. Velykinio šlovinimo giesmėje giedojome: tebūna džiaugsmingai švenčiamos dieviškosios paslaptys ir tesveikina Kristaus pergalę skardūs trimitai! Bažnyčia mums patikėjo švęsti liturgiją, […] Plačiau

 • 2010 kovo 11

  2010 m. Kovo 11-osios proga Vilniaus Arkikatedroje

  Brangūs Broliai ir Seserys, Šios dienos Dievo Žodis mums sako: Daviau savo tautai įsakymą: Klausykite mano balso, tai būsiu Jūsų Dievas, o jūs – manoji tauta! Eikite visuomet keliu, kurį aš jums įsakau, kad sėkmė jus lydėtų! (Jer 7, 23–24). Šie Dievo Žodžiai tebus kvietimas mūsų tautai dvidešimtųjų laisvės metinių proga išlaikyti lietuvių savasties atmintį […] Plačiau

 • 2010 kovo 4

  2010 m. šv. Kazimiero iškilmei ir vysk. A. Poniškaičio konsekracijai

  Brangūs Broliai ir Seserys, Šios dienos Dievo Žodis mums sako: Daviau savo tautai įsakymą: Klausykite mano balso, tai būsiu Jūsų Dievas, o jūs – manoji tauta! Eikite visuomet keliu, kurį aš jums įsakau, kad sėkmė jus lydėtų! (Jer 7, 23–24). Šie Dievo Žodžiai tebus kvietimas mūsų tautai dvidešimtųjų laisvės metinių proga išlaikyti lietuvių savasties atmintį […] Plačiau

 • 2009 gruodžio 24

  2009 m. Bernelių šv. Mišios

  Brangūs broliai ir seserys! Šiąnakt dangus ir žemė džiaugiasi sveikindami Viešpatį, kuris pasilenkė prie žmogaus vargo, atėjo pas mus, idant išvaduotų iš nuodėmės vergijos ir apdovanotų amžinuoju gyvenimu. Šios dienos Evangelija mums paskelbė džiugią naujieną: Štai Mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: Dievas su mumis (Mt 1, 23). Kas […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt