200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2011 rugsėjo 4

  2011 m. Trakų Dievo Motinos iškilmei

  Brangieji, Šiandien švenčiame Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos šventę. Dėkojame Dievui už nesuskaitomas malones, kurias Jis suteikė mūsų tautai Motinos Marijos užtarimu ir globa. Švenčiausioji Mergelė Marija buvo pasauliui Dievo pasiuntinio angelo apreikšta mums gerai žinomais, kasdien kartojamais, tačiau galbūt iki galo dar nesuprastais žodžiais: Sveika, Marija, malonėmis apdovanotoji. Kas yra toji malonė, kuria taip […] Plačiau

 • 2011 rugsėjo 1

  Naujuosius mokslo metus pradedant Vilniaus arkikatedroje

  Studentai, gerbiami Dėstytojai, Nuoširdžiai sveikinu visus, atėjusius paprašyti Dievo palaimos naujiems mokslo metams. Šiandien girdite daug gražių ir išmintingų žodžių, kupinų džiaugsmo, padrąsinimo, o drauge lūkesčio, kad jūsų studijos ir mokslo darbai pasitarnaus tautos labui ir gerovei. Tarp visų tų žmogiškų žodžių noriu Jums perduoti Dievo Žodį, kuris skirtas kiekvienam jūsų asmeniškai ir neišreiškia jokių […] Plačiau

 • 2011 balandžio 4

  2011 m. Velyknaktį

  Brangūs broliai ir seserys, Džiaugiamės Kristaus Prisikėlimu ir trokštame vieni su kitais dalytis Viltimi, kuri įveikia laikinumą bei mirtį, suteikdama nemarumo ir amžinojo džiaugsmo pažadą. Šv. Paulius šiąnakt girdėtame laiške mums sako: Krikštu mes esame palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą (Rom […] Plačiau

 • 2011 kovo 19

  Minint kunigystės šventimų penkių dešimčių sukaktį Vilniaus Arkikatedroje

  Brangūs Broliai Vyskupai, Kunigai, kurie dalyvaujate kunigystės slėpinyje, broliai ir seserys Kristuje! Prieš 50 metų išgirdau Kristaus kvietimą: sek paskui mane, – į kurį atsiliepiau galutinai ištardamas Jam: taip. Vyskupo rankų uždėjimu ir Šventosios Dvasios galia priėmiau kunigystės sakramento dovaną, kuria tapau Kristaus nuosavybe. Šiandien kartu su jumis dėkoju Dievui už kunigystės dovaną šiais psalmės žodžiais: […] Plačiau

 • 2011 kovo 11

  2011 m. Kovo 11-ąją švenčiant Vilniaus Arkikatedroje

  Brangūs broliai ir seserys, atėjome padėkoti Dievui už dvi dešimtis mūsų tautos laisvės metų, kuriuos Viešpaties padedami gyvename Nepriklausomoje valstybėje. Tai didelė dovana, kurią kiekvienas esame įpareigoti atsakingai ir sąžiningai puoselėti bei saugoti. Kaip mums sekasi gyventi laisvėje? Ką reiškia būti laisviems? Šios dienos Dievo Žodis yra labai stiprus: Prikišk mano tautai jos nusikaltimus, – sako […] Plačiau

 • 2011 vasario 19

  Meldžiantis už a. a. Justiną Marcinkevičių Vilniaus arkikatedroje

  Brangieji, šiandien atėjome į Dievo šventovę malda palydėti į Gailestingojo Tėvo namus poeto Justino Marcinkevičiaus. Šis iš pažiūros kuklus, tačiau Dievo apdovanotas įtaigiu žodžiu žmogus žinomas kiekvienam Lietuvoje. Todėl nuoširdžiai kviečiu visus tikinčiuosius – ir susirinkusius Vilniaus katedroje, ir esančius namuose – bendrai maldai. Užtarimo maldos labiausiai reikia mirusiajam, stojusiam Dievo akivaizdoje. Maldos reikia ir gyviesiems, idant […] Plačiau

 • 2011 vasario 16

  2011 m. Vasario 16-ąją švenčiant Vilniaus arkikatedroje

  Brangieji, Tauta kaip ir žmogus saugo svarbias datas, kurios žymi jos istorinius žingsnius: skaudžius, džiaugsmingus ir garbingus. Nors Vasario 16-oji vis labiau tampa vadovėlių minima švente, tačiau istorija yra kaip medžio šaknys, kurios maitina lapų vainiką. Be tos atmintinos dienos istorinių sprendimų neturėtume šiandienos laisvės. Šios dienos skaitinys mums primena, kad ir mūsų tauta išgyveno […] Plačiau

 • 2011 vasario 2

  2011 m. Pašvęstojo gyvenimo dienai

  Šios dienos Evangelijoje šventąją Šeimą sutinka senelis Simeonas ir Ona. Jiedu ištikimai laukė žadėto Viešpaties gailestingumo apsireiškimo. Už jų ištikimybę Dievas atsilygino leisdamas ne tik išvysti pasaulio Gelbėtoją, bet ir Jį laikyti ant savo rankų. Jie atpažino Kūdikyje lauktąjį Mesiją ir Jį paskelbė žmonėms, tapo Dievo gailestingumo liudytojais. Šią dieną pasaulis mini Pašvęstąjį gyvenimą, kuris […] Plačiau

 • 2010 gruodžio 24

  2010 m. Bernelių šv. Mišios

  Mylimi Broliai ir Sesės, tikėjimo kelionė per Advento dykumą atvedė mus prie Dievo Kūdikio lopšio. Sunku žmogui atpažinti visagalį Dievą, gulintį tvarto ėdžiose. Todėl apaštalas Paulius sako: Pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms […] ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo (Tit 3, 4–5). Dievo gailestingumas suspindo tvarto ėdžiose, idant kiekvienam […] Plačiau

 • 2010 rugsėjo 4

  Vyskupo G. Grušo konsekracijai Vilniaus arkikatedroje

  Brangieji, šiemet Bažnyčia Lietuvoje sulaukia jau antrojo jauno ganytojo, kuriam Šventasis Tėvas Benediktas XVI-tasis patikėjo atsakingas pareigas – Kristaus pavyzdžiu tarnauti Dievo tautai. Girdėjome apaštalą Paulių, kuris, atlikęs jam patikėtą tarnystę, ragina savo įpėdinius: Būkite rūpestingi sau ir visai kaimenei, kuriai Šventoji Dvasia jus paskyrė vyskupais, kad ganytumėte Dievo Bažnyčią, kurią jis yra įsigijęs savo krauju […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt