200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2012 liepos 6

  2012 m. Karaliaus Mindaugo krikšto šventei Vilniaus Arkikatedroje

  Brangieji, Minime Lietuvos valstybingumo šventę, siejamą su karaliaus Mindaugo krikšto ir karūnavimo iškilme. Tautos istorija yra šaknys, kurių dėka atpažįstame savąjį tapatumą ir semiamės jėgų kurti visavertę ateitį. Palaiminta tauta, kuri neužmiršta, iš kur yra kilusi, kas ji yra, kur keliauja. Tu toji tauta, kuri Viešpačiui, tavo Dievui šventa (Įst 7, 6), – sako šios dienos skaitinys. […] Plačiau

 • 2012 birželio 4

  Pamokslas pasakytas per vysk. Juozo Tunaičio laidotuves Vilniaus Arkikatedroje

  Brangūs Broliai ir Seserys, Šiandien atsisveikiname su mums visiems brangiu vyskupu Juozu Tunaičiu, kuris užbaigęs žemės kelionę iškeliavo pas Viešpatį. Dievo Žodis mums sako, kad Danguje šiandien šventė: Viešpats surengs […] puotą su skaniausiais valgiais. […] Jis nuims […] šydą, kuris dengia visas gimines (Iz 25, 6). O vyskupas Juozas, matydamas Dievo veidą, kaip sako […] Plačiau

 • 2012 balandžio 7

  2012 m. Velyknaktį

  Brangūs broliai ir seserys, šventosios nakties žiburiai skelbia mums džiugią žinią: Jis prisikėlė, Jo čia nėra (Mk 16, 6). Viešpaties nėra kape, kuriame Jį palaidojo. Viešpaties nėra mirtyje, kurią Jis nugalėjo. Viešpaties nėra atsiskyrime, kurį taip skaudžiai išgyveno pas kapą atėjusios moterys. Jis prisikėlė! Jis gyvas! Tai yra tiesa, kuri iš esmės keičia žmogaus gyvenimą: […] Plačiau

 • 2012 kovo 11

  2012 m. Kovo 11-osios proga Vilniaus Arkikatedroje

  Brangieji, minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Daug gražių žodžių šiandien girdime ir sakome Tėvynei, didžiuojamės visais savo tautos žmonėmis, kurių puoselėtos vilties ir pastangų dėka buvo atkurta laisvė. Ieškome atsakymų į šių dienų klausimus ir apmąstome iškylančius sunkumus. Šventųjų Mišių metu kreipiamės į Dievą šios dienos psalmės žodžiais: Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mums reikia […] Plačiau

 • 2012 kovo 3

  Šv. Kazimiero iškilmei ir ingreso Vilniaus arkikatedroje 20-mečiui

  Brangūs Broliai ir seserys, Šios dienos Evangelijoje Jėzus mums trimis žodžiais atskleidžia Išganymo programą: Pasilikite mano meilėje! (Jn 15, 10). Tiems, kurie išgirsta ir priima šį Jėzaus kvietimą, Jis pažada savąjį džiaugsmą – jo niekada nepristigsime. Šiuos mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžius suprato ir priėmė daugybė šventųjų, kurių gyvenimai yra tikro džiaugsmo ir laimės liudytojai. Iš […] Plačiau

 • 2012 sausio 29

  2012 m. minint pal. Jurgį Matulaitį Vilniaus Arkikatedroje

  Brangieji, Šios dienos Dievo žodyje girdėjome Mozę bylojant savo tautai: Viešpats, tavo Dievas, pažadins tau pranašą iš tavo tautiečių, iš brolių tavųjų – kaip ir mane. Jo klausykite! (Įst 18, 15). Šio pažado Dievas neužmiršta. Jis ir šiandien siunčia savo pranašus, kad primintų mums Dievo mintį, kad pamokytų ir paragintų mus gyventi Dievo valia, kuri vienintelė užtikrina mums […] Plačiau

 • 2011 gruodžio 24

  2011 m. Bernelių šv. Mišios

  Brangieji, Šventos Kalėdų nakties Dievo Žodis tiesia mums šviesios vilties kelią, kuriuo išėjome pasitikti mūsų brangaus Išganytojo Jėzaus Kristaus gimimo. Visus Šventojo Rašto skaitinius sujungia vienas trumpas posmelis prieš evangeliją: Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas. Ar tikime šiuo skelbimu, šiuo Dievo pažadu? Ką jis reiškia mums, supamiems tamsos […] Plačiau

 • 2011 gruodžio 8

  Pal. arkivysk. Jurgio Matulaičio metų pradžiai Vilniaus Arkikatedroje

  Brangieji, šiandien Bažnyčia švenčia Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos šventę. Pagerbiame Moterį, kurią Dievas nuo amžių numatė būti Jo Sūnaus Motina, kurios nuolankus, tačiau tvirtas taip paskelbė žmonijos išganymo aušrą. Dieviškasis Gailestingumas įsikūnijo Mergelės Marijos įsčiose, kad ateitų pas žmones apreikšdamas Dievo Veidą. Prieš devyniasdešimt trejus metus, 1918-ųjų gruodžio 8-tąją palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis įžengė į […] Plačiau

 • 2011 lapkričio 13

  Dievo Gailestingumo metų pabaigai Aušros Vartuose

  Brangūs broliai ir seserys, šiandien Dievo gailestingumo Motinos artumoje visų pirma norime padėkoti už malones, patirtas per Dievo gailestingumo metus, kurie buvo labai vaisingi. Jie mums buvo nuostabi proga prisiminti, kad dieviškasis gailestingumas yra realus Dievo veikimas mūsų gyvenime, kad jis niekuomet nesibaigia ir neišsenka, bet pasilieka su tais, kurie tiki ir pasitiki dieviškojo gailestingumo […] Plačiau

 • 2011 lapkričio 2

  2011 m. Vėlinėms

  Brangieji, rudens šalnos pakąsti krintantys lapai ir mirusiųjų kapus žymintys kryžiai kviečia mus susimąstyti apie žemiškojo gyvenimo baigtį ir amžinojo – realybę. Šių dienų žmonės nemėgsta mąstyti apie mirtį: jie arba jos bijo, arba renkasi kaip gyvenimo sunkumų alternatyvą. Sunkumų, nuo kurių linkę pabėgti, užuot juos išgyvenę. Tik klausimas yra kur bėgama? Kur veda mūsų […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt