200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2016 liepos 18

  Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaiduose, 2016-07-17

  Brangūs Marijampoliečiai, mieli Piligrimai, Su džiugiu tikėjimu minime arkivyskupo  Jurgio Matulaičio paskelbimu palaimintuoju šventę. Graži Marijampolės bazilika, priglaudusi Palaimintojo mūsų tautiečio palaikus, kviečia ir ragina mus visus melsti jo užtarimo įvairiuose rūpesčiuose ir varguose, kad patyrę dangaus dovanas, galėtume prašyti Šventojo Sosto paskelbti  jį šventuoju. Esu įsitikinęs, kad arkivyskupas Jurgis pasak popiežiaus Pijaus XI,– buvo […] Plačiau

 • Nuotraukos autorius E. Lasys 2016 gegužės 13

  Nacionalinis gailestingumo kongresas

  Gegužės 6–8 dienomis Vilniuje vyko Nacionalinis gailestingumo kongresas, didžiausias Gailestingumo jubiliejaus renginys Lietuvoje. Popiežius Pranciškus į šį kongresą atsiuntė savo legatą Vatikano valstybės sekretorių kardinolą Pietro Parolin. Kongreso dienos: Prasideda Nacionalinis gailestingumo kongresas Antroji Kongreso diena: asmeninio sutikimo su Dievo Gailestingumu laikas Šviesiausia naktis Gailestingumo kongrese Dievo Gailestingumo žygiu per Vilnių baigėsi Nacionalinis gailestingumo kongresas […] Plačiau

 • 2016 gegužės 7

  Kard. A. J. Bačkio homilija Gailestingumo kongreso šeštadienio Mišiose

  Brangūs Broliai ir seserys Kristuje, Gailestingumo metų padrąsinti, su gyvu tikėjimu ir pasitikėjimu aukojame šventąsias Mišias dalyvaudami Kristaus aukoje. Kristaus, kuris savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu atskleidė Tėvo gailestingumą, sutaikė žmoniją su Dievu. Dievo gailestingumas tapo neatskiriama Bažnyčios dalis. Kiekvienas joje galime atrasti susitaikymo su Dievu malonę, kurią, Šventosios Dvasios galia, suteikia kunigai, Kristaus vardu […] Plačiau

 • 2015 gegužės 28

  Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas šv. Mišiose už a. a. kun. V. Aliulį MIC

  Brangūs Broliai ir Seserys, Susirinkome prie Viešpaties altoriaus švęsti Eucharistiją. Evangelijoje girdėjome Jėzaus žodžius: Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę (Jn 6, 51). Turbūt retas susimąsto apie šią didžiąją paslaptį: Jėzus Eucharistijoje užtikrina mums amžinąjį gyvenimą. Jėzus […] Plačiau

 • 2013 balandžio 21

  Pamokslas, baigiant eiti ordinaro pareigas, Vilniaus arkikatedroje

  Mano mylimi broliai ir seserys Kristuje, su visa Bažnyčia švenčiame Gerojo Ganytojo sekmadienį. Šiandien miesto žmonėms sunku suvokti „ganytojo“ reikšmę. Kas jis yra? Ką ir kodėl jis gano? Dievo Žodis mums perduoda svarbią žinią: Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę (Jn 10, 11).Gerasis Ganytojas – Kristus. Jo meilė ir rūpestis visais Jam […] Plačiau

 • 2013 balandžio 7

  Dievo Gailestingumo sekmadieniui Dievo Gailestingumo šventovėje

  Mieli Broliai ir Seserys, šioje brangioje Vilniaus Šventovėje, kaip ir viso pasaulio bažnyčiose, su džiaugsmu švenčiame Dievo gailestingumą. Tai ypatingas įvykis, nes Jėzus žada: šiandien yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. Už mus kentėjęs, miręs ir prisikėlęs Kristus trokšta mus apdalyti savo atpirkimo […] Plačiau

 • 2013 kovo 30

  2013 m. Velyknaktį

  Brangieji! Nakties budėjimas baigiasi džiugia Žinia: Kristus prisikėlė! Jis gyvas! Jis yra tarp mūsų! Džiaugsmas teišsilieja sveikinimu ir linkėjimu, kad ši nuostabi Žinia sudygtų kuo labiau išpurentoje mūsų širdies ir proto dirvoje subrandindama gyvą tikėjimą, viltį ir meilę. Velykos kviečia mus susitikti gyvą, prisikėlusį Kristų. Tačiau mirties logika verčia abejoti. Mirtis sunaikina gyvenimą. Instinktyviai bijome […] Plačiau

 • 2013 vasario 16

  2013 m. Vasario 16-ąją švenčiant Vilniaus arkikatedroje

  Brangūs broliai ir seserys, šios dienos Evangelijoje matome Jėzų artimiausiu bendradarbiu pašaukus žmogų, kuris nepasižymi dorybingu gyvenimu. Tolimesni Viešpaties žingsniai sukelia dar didesnį pasipiktinimą, kuriuo to meto diduomenė užsipuola Jėzaus mokinius: Kam jūs valgote ir geriate su muitininkais ir nusidėjėliais? (Lk 5, 30). Atsakydamas į šį priekaištą, Jėzus nurodo išganymo misijos paskirtį bei palieka mums […] Plačiau

 • 2012 lapkričio 18

  2012 m. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose

  Brangūs Broliai ir Seserys, Sveikinu visus atvykusius pagerbti Gailestingosios Dievo Motinos Marijos. Džiaugiuosi, kad drauge su Marija pradedame Tikėjimo metus, kuriuos paskelbė Šventasis Tėvas Benediktas XVI tasis savo apaštališkuoju laišku Tikėjimo vartai. Esame susirinkę prie Aušros Vartų, nuo kurių Gailestingoji Dievo Motina yra pasirengusi drauge su mumis leistis į tikėjimo kelionę. Niekas geriau už Mariją […] Plačiau

 • 2012 liepos 15

  Pal. arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25-mečio minėjimui Marijampolės Mažojoje bazilikoje

  Brangūs Broliai ir Seserys, Džiaugiuosi galėdamas drauge su Jumis švęsti Mišių auką prie visiems brangaus palaimintojo Jurgio Matulaičio karsto. Šiandien ypatinga šventė: minime 25-tąsias jo paskelbimo palaimintuoju metines ir drauge švenčiame arkivyskupo Jurgio Matulaičio metus, kurie per visą Lietuvą neša ir garsina jo pasirinktą šūkį: Blogį nugalėti gerumu. Šiandien ir norėčiau drauge su jumis apmąstyti […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt