Vilniaus arkivyskupija | Puslapis nerastas

Nieko nerasta

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt

 • 2013 rugsėjo 6

  Minint Pal. Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-ąsias metines

  Tai kalba, kurią Kardinolas Audrys Juozas Bačkis ketino pasakyti Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje pal. Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą dvidešimtmečio minėjime. Universiteto vadovams nurodžius pakeisti programą ir atmetus Kardinolo pakviestus kalbėtojus, jis nebematė galimybės renginyje dalyvauti. Šventasis Tėvas susitikęs su visos Lietuvos akademinio, meno ir mokslo pasaulio atstovais išreiškė gražaus visuomenės sambūvio, Bažnyčios […] Plačiau

 • 2012 birželio 18

  Atminimo lentą 1863–1864 m. sukilėliams atidengiant Vilniuje, 2012 m. liepos 18 d.

  Broliai ir seserys, savieji ir kaimynai, susirinkome čia kelių tautų žmonės, kuriems Dievas paskyrė įsikurti šiame Europos pakraštyje. Dėl didžiųjų valstybių imperinių kėslų pastaruosius šimtmečius gyvenome neramų ir permainingą gyvenimą. XIX amžiuje ne kartą sukilę prieš svetimuosius, vėliau, kai kūrėme savo modernias valstybes, tais sukilimais didžiavomės ir juos minėjome. Svetimieji kėsinosi ne tik į mūsų […] Plačiau

 • 2011 balandžio 2

  Šeimos centrų konferencijoje

  Brangūs šeimai skirtos konferencijos dalyviai, nors negaliu šiandien gyvai su Jumis pasidalinti rūpimais klausimais, tačiau noriu kaip Ganytojas tarti Jums keletą pasveikinimo ir padrąsinimo žodžių, kuriuos palydės mano malda už visus mylinčius ir besirūpinančius šeima, kad ji neprarastų sakramentinio ryšio su Dievu bei ištikimo ir atsakingo tarpusavio įsipareigojimo. Džiaugiuosi, kad surandate laiko ir jėgų drauge […] Plačiau

 • 2011 sausio 13

  2011 m. minint Sausio 13-ąją LR Seime

  Gerbiamieji, atmintis duota žmogui, idant gyvendamas pagal sąžinėje įrašytus Viešpaties dėsnius įgytų savąjį tapatumą. Tik atminties dėka kaupdamas patirtį ir išskleisdamas geriausias kūrybines galias žmogus gali kurti taika, solidarumu ir garbingumu grįstą visuomenę. Šios dienos atmintis mūsų gyvenimuose įsirėžia skausminga netekties ir kančios patirtimi. Tačiau drauge Sausio 13-oji yra pamoka, kad blogis, agresija, smurtas gali […] Plačiau

 • 2011 sausio 6

  Laiškas Dievo Gailestingumo metams

  Brangūs geros valios Lietuvos žmonės! Vyskupai 2011-uosius paskelbė Dievo Gailestingumo metais. Šiuo laišku norėčiau paaiškinti, kodėl metams suteikėme tokį titulą ir kokiu būdu esame raginami juos išgyventi. Dievo gailestingumas nuo amžių beldžiasi į žmogaus širdį, sužeistą nuodėmės, slegiamą kančios, nevilties ir baimės. Jis drąsina, guodžia, ragina pasitikėti Viešpaties gerumu ir meile. Atkreipti dėmesį į gailestingąją […] Plačiau

 • 2010 liepos 2

  Laiškas apie laidotuvių apeigas

  Brangūs tikintieji, šiomis dienomis gausūs viešųjų asmenų bei žiniasklaidos darbuotojų komentarai apie šermenis ir laidotuvių apeigas galėjo sukelti nerimo katalikams, paskatinti abejones ir svarstymus, kodėl malda už mirusįjį ir kūno palydėjimas į kapines ne visur ir ne visada atliekamas vienodai. Žinodamas, kad net nuoširdūs Bažnyčios nariai supratimą apie liturgiją dažnai įgyja vien iš savo patirties, […] Plačiau

 • 2010 kovo 11

  Atkurtosios Nepriklausomybės dvidešimtmetį švenčiant LR Seime

  Brangūs Lietuvos žmonės, Aukštieji svečiai! Amžinybės požiūriu istorinės epochos tėra akimirkos, tačiau į jas surikiuojamas mūsų žemiškasis gyvenimas. Šiandien džiaugiamės šia akimirka, Nepriklausomybės dvidešimtmečio akimirka kaip ypatinga Dievo dovana. Švenčiame dienas, kai Apvaizdos žvilgsnis lietuvių tautos išsilaisvinimo žygį palytėjo išskirtine malone. Žmogaus matu dvidešimt valstybės metų yra laikas, per kurį subrendo nauja karta ir į […] Plačiau

 • 2010 kovo 5

  Šv. Brunono Bonifaco gatvę inauguruojant Vilniaus Bernardinų bažnyčioje

  Gerbiami iškilmės svečiai, broliai ir seserys! Praėjusiais metais minėjome tūkstantį metų nuo dienų, kai Europa sužinojo esant Lietuvą ir Lietuva sužinojo esant Europą. Tiesa, keliautojai, geografai ir istorikai, pavyzdžiui, Tacitas, kur kas anksčiau minėjo Baltijos pakrantėje gyvenančias darbščias gentis. Tačiau tik šventojo Brunono Kverfurtiečio misija leido lietuviams susitikti su Europos civilizacija, kaip ją šiandien suvokiame. Žinia […] Plačiau

 • 2009 lapkričio 29

  Adventinis laiškas – 2009 m.

  Brangūs Broliai Kunigai, mieli Tikintieji, Adventas mus išveda kelionėn, kuri padeda pasiruošti susitikimui su Įsikūnijusiu Dievu. Noriu šią kelionę pradėti drauge su jumis apmąstydamas Dievo-Vaiko slėpinį. Kviesdamas jus visus melsti Viešpatį, kad Jis saugotų žmonių vaikus nuo nelaimių ir papiktinimų. Kodėl Dievas pasirinko Įsikūnijimą moters įsčiose ir gimimą kūdikiu? Nieko nėra trapesnio ir tyresnio už […] Plačiau

 • 2009 spalio 18

  Atidarant Bažnytinio paveldo muziejų šv. Mykolo bažnyčioje

  Jūsų Ekscelencija Prezidente, Jūsų Eminencija Kardinole, Ponia Seimo Pirmininke, Vilniaus miesto Mere, Broliai Vyskupai, Kunigai, Mieli krikščioniškojo paveldo mylėtojai! Kaip simboliškai vaizdavo mūsų pirmtakai, įdėję į evangelisto Luko rankas teptuką ir priskyrę jo autorystei pirmąjį Švenčiausiosios Dievo Motinos paveikslą, Kristaus sekėjai savo tikėjimą išreiškė ir žodžiais, ir vaizdais. Krikščionišką dievogarbą nuo Bažnyčios gimimo dienos lydėjo meilės […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt