Biskup pomocniczy Poniškaitis

Biskup pomocniczy Arūnas PONIŠKAITIS

Vysk_A_PoniskaitisUrodził się 1 sierpnia 1966 r. we wsi Vyspyniai (parafia Žvirgždaičiai, rejon Šakiai) w rodzinie praktykujących, gorliwych katolików. Został ochrzczony w kościele we wsi Griškabūdis, później mieszkał w Wiłkowyszkach (Vilkaviškis) gdzie w 1984 r. skończył szkołę średnią (II Szkołą Średnia, obecnie gimnazjum „Aušra“). Odbył obowiązkową wtedy służbę wojskową w armii sowieckiej i w 1987 r. został przyjęty do Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Kownie. Po jego ukończeniu, 31 maja 1992 r. otrzymał z rąk biskupa Juozasa Žemaitisa MIC święcenia kapłańskie i został przydzielony jako wikary do parafii św. Aniołów Stróżów w Olicie (Alytus). Studia teologiczne kontynuował na papieskim Gregorianum w Rzymie, gdzie w latach 1997 i 2001 uzyskał – odpowiednio – stopnie licencjata i doktora teologii.

Po powrocie na Litwę był proboszczem parafii św. Kazimierza w Olicie, a w latach 2001-2004 pełnił obowiązki ojca duchowego w Seminarium p.w. bł. Jerzego Matulewicza w Wiłkowyszkach. W latach 2001-2009 wykładał teologię fundamentalną na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, uczył także w Seminarium Duchownym w Mariampolu i w Kolegium Mariampolskim. W 2003 r. ks. Poniškaitis został mianowany notariuszem kurialnym diecezji wołkowyskiej, zaś w 2004 r. – wikariuszem generalnym tejże diecezji. W 2005 r. papież nadał mu tytuł kapelana papieskiego. Był także członkiem Rady Kapłańskiej i konsultorem w diecezji wiłkowyskiej, kapelanem wspólnoty „Wiara i Światło” w Mariampolu oraz przedstawicielem biskupim w redakcji czasopisma „Bažnyčios žinios“, a także duszpasterzem Federacji „Przyszłość” (Ateitis) w Mariampolu.

5 lutego 2010 r. papież Benedykt XVI mianował ks. Arūnasa Poniškaitisa biskupem pomocniczym archidiecezji wileńskiej i tytularnym biskupem Sinny. Sakrę otrzymał 4 marca 2010 r., a tego samego dnia ówczesny arcybiskup kard. Audrys Juozas Bačkis mianował go wikariuszem generalnym diecezji. W 2013 r. tę nominację zatwierdził nowy arcybiskup diecezji – metropolita Gintaras Grušas.

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt