Herb

Arkivyskupo Gintaro Grušo herbas

Herb arcybiskupa Gintarasa Grušasa

Od ośmiu stuleci papież i hierarchowie Kościoła używają osobistych herbów. Ich symbolika wyraża ideały hierarchy, program jego działalności lub wskazanie jakiegoś szczególnego momentu w jego życiu. Wskazuje on także jego rangę, posiadane tytuły i godności. Herb metropolity wileńskiego Gintarasa Grušasa przedstawia srebrnego gołębia z opuszczonymi skrzydłami lecącego w dół, symbolizującego Ducha świętego, na tle niebieskiej tarczy herbowej. Dwanaście złotych gwiazd to symbol Najświętszej Maryi Panny. Dwa promienie: czerwony i srebrny, przypominają o Miłosierdziu Bożym, które przez Ducha świętego działa w Kościele. W dolnej części tarczy, na czerwonym tle widnieją kolumny Giedymina – najdawniejszy symbol państwowości litewskiej. Kapelusz (galero) ze sznurami i chwostami wskazuje na rangę: w tym herbie zielony kapelusz i sznury w tym samy kolorze z czterema rzędami chwostów po obu stronach oznaczają arcybiskupa. Za tarczą herbową pastorał z podwójnym krzyżem o dolnej belce poprzecznej wydłużonej są znakiem hierarchicznej godności arcybiskupiej posiadacza herbu.

W dolnej części herbu widnieje zawołanie: Gratia, Misericordia et Pax (Łaska, Miłosierdzie i Pokój). Białe i czerwone promienie w tarczy herbowej symbolizują Miłosierdzie Boże i nawiązują do objawień, jakie w Wilnie miała św. Siostra Faustyna Kowalska oraz do obrazu, który powstał na podstawie jej wizji. Zestawienie barw czerwonej, niebieskiej i białej przywołują barwy narodowe Stanów Zjednoczonych, gdzie arcybiskup urodził się i dorastał, zaś element niebieski i dwanaście gwiazd to nawiązanie europejskie.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt