200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Aušros Vartų atlaidais pasibaigs Gailestingumo jubiliejus

2016 lapkričio 11

Lapkričio 20 d. baigsis popiežiaus Pranciškaus paskelbtas Ypatingasis gailestingumo jubiliejus. Lietuvoje jubiliejus bus užbaigtas Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidais lapkričio 13–20 dienomis Vilniuje. Lapkričio 20-ąją 11 val. Aušros Vartuose Lietuvos vyskupai aukos padėkos už Gailestingumo jubiliejų šv. Mišias.

Arkivyskupas Gintaras Grušas sako: „Mama yra svarbi kiekvienam žmogui. Kviečiu visus artintis prie mūsų motinos Marijos. Atneškime jai savo rūpesčius ir viltis, prašykime gailestingumo, pasitikėkime jos globa ir vedimu. Tegul Jubiliejaus metais patirtas gailestingumas ir toliau reiškiasi gailestingumo darbais labiausiai to reikalingiems, stokojantiems žmonėms mūsų aplinkoje.“

Atlaidų išvakarėse, lapkričio 12 d., 17 val. Aušros Vartuose bus meldžiamasi už Vilniaus miestą. Lapkričio 14 d. Aušros Vartų atlaiduose vyks nacionalinis Gailestingumo jubiliejaus renginys Gailestingumo darbuotojams ir savanoriams. Į šventę iš visos Lietuvos susirinks per 600 dalyvių, kurie padeda labiausiai pagalbos reikalingiems žmonėms. Lapkričio 16 d. 19 val. Šv. Mišiose maldoje bus užtariami žiniasklaidos darbuotojai, o lapkričio 17 d. 19 val. – valstybės tarnautojai ir politikai.

Atlaidų metu taip pat bus meldžiamasi už Marijos legioną ir Gyvojo Rožinio narius, Lietuvos Kariuomenę bei policiją, vienuolius, kunigus, klierikus, vaikus, mokytojus, katechetus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, išeiviją, jaunimą bei ateitininkus. Bus galima atlikti išpažintį ir pelnyti atlaidus.

Šv. Mišios atlaiduose bus aukojamos ne tik lietuvių ir lenkų, bet ir baltarusių, ukrainiečių, italų, prancūzų, ispanų bei anglų kalbomis. Kiekviena atlaidų diena skiriama apmąstyti gailestingumo darbus: išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, nuogą aprengti, keleivį priimti, ligonį slaugyti, kalinį aplankyti, mirusį palaidoti; nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir mirusius.

Gailestingumo durys, kurias popiežius jubiliejaus metais nurodė atverti visose pasaulio katedrose ir svarbiose šventovėse, Aušros Vartuose bus atviros iki lapkričio 20 d., savaitę ilgiau nei kitose Lietuvos šventovėse. Paskutinę jubiliejaus dieną, lapkričio 20 d., Gailestingumo durys bus užvertos Vatikane, Šv. Petro bazilikoje, ir Vilniuje Aušros Vartų šventovėje.

Vilnius visame pasaulyje garsėja kaip Gailestingumo miestas dėl Aušros Vartuose gerbiamo Gailestingumo Motinos paveikslo ir Vilniuje nutapyto Gailestingojo Jėzaus atvaizdo. Pagal Šv. Faustinos regėjimus Vilniuje nutapytą originalų paveikslą galima pamatyti Dievo Gailestingumo šventovėje, Dominikonų g 12. Šios dvi šventovės yra didžiausi piligrimų traukos objektai Vilniuje.

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų programa – http://www.ausrosvartai.lt/.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt