200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Arkivyskupo Gintaro Grušo kreipimasis į tikinčiuosius dėl kunigo Roberto Šalaševičiaus

2014 rugsėjo 17

Kunigas Robertas Šalaševičius, pasibaigus jo paskyrimui Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, pranešė, kad palieka kunigišką tarnystę. Dėl susiklosčiusios situacijos jis yra suspenduojamas nuo kunigo pareigų vykdymo.

Šis įvykis visiems yra skaudus, nes kunigo Roberto tarnystė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir Vilniaus arkivyskupijos kurijoje palietė daugelio žmonių gyvenimą.

Atsakingas pareigas einantis žmogus lieka trapus ir yra nuolat gundomas. Prašau tikinčiųjų melstis už kunigus, nes pašaukimo kelyje jie įvairiai išbandomi.

Kunigo pasitraukimas palieka gilią žaizdą tikinčiųjų bendruomenėje, kuriai jis tarnavo ir kuri pasitikėjo jo žodžiu ir gyvenimo liudijimu. Suprasdami žmogišką trapumą, melskime Dievą gailestingumo, kad būtų išgydytos matomos ir nematomos žaizdos.

Šiuo sudėtingu laikotarpiu kviečiu tikinčiuosius melstis už kunigą Robertą ir už visus ganytojus – vyskupus ir kunigus, – taip pat už visą Dievo Tautą Vilniaus arkivyskupijoje.

Tesuteikia Dievas kiekvienam iš mūsų malonę laikytis duotos priesaikos, tegydo žaizdas, kurias sukelia neištikimybė. Tebūna ištikimasis Dievas mums visiems gailestingas.

+Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt