200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Arkivysk. G. Grušas pasirašant susitarimą BŪK SAUGUS KELYJE: „Siekiame perkeisti žmonių širdis ir išsaugoti gyvenimus“

2016 sausio 5

Sausio 5 d. pasirašytas susitarimas „Būk saugus kelyje“. Jį pasirašė LR Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius Egidijus Skrodenis, Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate vykusiame renginyje arkivyskupas Gintaras Grušas akcentavo, kad šiandien matomas Valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimo pavyzdys, kuriuo siekiama didesnės žmonių gerovės. Kelias nėra svetimas Bažnyčiai įvaizdis. Ypač šiais Gailestingumo metais žmonės kviečiami į piligrimines keliones, kurios yra ir gyvenimo kelio įvaizdis. Svarbu kelionė Dangaus link, bet svarbus ir tarpusavio santykis kelionės metu. Pagarba vienas kitam turi reikštis kiekvieną dieną, taip pat ir per santykius keliuose. „Siekiame perkeisti žmonių širdis ir išsaugoti gyvenimus“, – akcentavo arkivyskupas džiaugdamasis, kad šis susitarimas atnaujinamas Gailestingumo metų pradžioje, ir linkėdamas gailestingumą ne tik priimti, bet ir juo dalintis.

Susitarimas „Būk saugus kelyje“ buvo vykdomas nuo 2009 metų, o pasibaigus jo terminams atnaujintas 2016-aisiais. Bendromis pastangomis pasiekta, kad per praėjusį dešimtmetį du kartus sumažėtų eismo įvykių, žuvo du kartus mažiau žmonių. Pasirašiusieji vieningai sutarė, kad tik gerai koordinuojamos pastangos ir bendras darbas leidžia pagerinti padėtį keliuose.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt