200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Arkivysk. G. Grušas dalyvavo Marijos, Ežerų Valdovės, atlaiduose Breslaujoje, Baltarusijoje

2015 rugpjūčio 25

Rugpjūčio 21–22 dienomis Baltarusijoje, Breslaujoje, vyko Marijos, Ežerų Valdovės, atlaidai. Vidurnaktį šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Pamoksle arkivyskupas kalbėjo apie Švč. Mergelės Marijos mums teikiamą pavyzdį. Ganytojas klausė: „Ką mums reiškia jos karaliavimas? Dabar mes galime atsigręžti į Dievą kaip į Tėvą, mums dovanojama Motina, kuri mus lydi, užtaria, kad sektume jos tikėjimo, pasitikėjimo ir ištikimybės keliu, kol galėsime dalytis džiaugsmu su jos Sūnumi amžinybėje. Patikėkime savo rūpesčius ir troškimus Tai, kuriai Dievas patikėjo mus.“

Vilniaus arkivyskupas kvietė patikėti savo gyvenimą ir šeimas mūsų Karalienės, mūsų Motinos vedimui ir užtarimui. Pamokslininkas ragino skirti laiko kiekvieną dieną Rožinio slėpinių apmąstymui.

Po vidurnakčio šv. Mišių atlaidų dalyviai dalyvavo procesijoje su Rožinio malda, buvo nešamas popiežiaus karūnomis karūnuotas Breslaujos Marijos, Ežerų Valdovės, paveikslas, kuriame vaizduojama Marija su kūdikiu.

Dvi dienas vykusiuose atlaiduose šv. Mišioms vadovavo vietos Vitebsko vyskupas Alehas Butkevičius, Minsko-Mogiliovo arkivyskupas Tadeušas Kondrusevičius ir jo vyskupai augziliarai. Bažnyčioje ir prie Marijos, Ežerų Valdovės, paveikslo buvo meldžiamasi net ir naktį.

 

Arkivysk. Gintaro Grušo pamokslas anglų k.

Atlaidų akimirkos – http://catholic.by/2/home/news/belarus/vitebsk/126887-braslau.html

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt