200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2016 balandžio 6

  Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas

  Balandžio 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas, tradiciškai prasidėjęs Dienine liturgine malda. Susirinkime buvo pristatytos dvi programos, skirtos vidinėms žaizdoms gydyti. Tarptautinę ekumeninę programą „Gyvasis vanduo“, skirtą kovoti su tos pačios lyties potraukiu bei priklausomybėmis, pristatė Jacinta Baciuškaitė, Lilijana Marcinkevičiūtė, Monika Beniulytė ir Darius Zemenskas. Programą „Gyvasis vanduo“ 1980 m. JAV pradėjo Andy […] Plačiau

 • Kun. M. Čeponio nuotr. 2016 balandžio 6

  Po gaisro Ceikinių bendruomenė meldėsi su arkivyskupu

  Balandžio 5 d. Ignalinos r. sudegė Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia. Medinė liaudies architektūros formų bažnyčia pastatyta 1773-iais metais. Bažnyčios gaisras Ceikinių parapijos tikintiesiems ir bažnyčią aptarnaujančiam kunigui Marijonui Savickui tapo skaudžia nelaime – pastaraisiais metais bendruomenės pastangomis bažnyčia buvo remontuojama ir gražinama, nuveikta daug prasmingų darbų. Antradienio vakarą šv. Mišios buvo aukojamos Ceikinių seniūnijos […] Plačiau

 • 2016 balandžio 5

  Lietuvoje lankysis Vatikano Valstybės sekretorius

  2016 m. balandžio 4 dieną Marijampolėje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas, J. Žemaitis. Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius su šv. Velykomis ir informavo apie […] Plačiau

 • 2016 balandžio 4

  Vilniaus arkivyskupijos Caritas dienoraštis

  Vilniaus arkivyskupijos Carito „Dienoraščio“ naujausias numeris apie skaudžiąją mūsų gyvenimo pusę ir tuos, kurie darbuojasi paribiuose – paprastai, vengiant banalumo ir sentimentalumo. „Šiuo metu, kaip niekada išgyvenu mūsų tautos gavėnią – laiką, kai nesuvokiame, kas esame, kas yra vertinga, kas tikra. Esame nuolat priešinami ir patys priešinamės: mokytojai su politikais, teismai su visuomene, sunkumus išgyvenančios šeimos su […] Plačiau

 • 2016 balandžio 1

  Šv. Velykos Vilniaus „Betanijoje“

  Kovo 31 d.  Vilniuje Betanijos socialiniame centre Kristaus prisikėlimą šventė centro lankytojai, darbuotojai ir svečiai. Šventė pasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Kartu su arkivyskupu Gintaru Grušu šv. Mišias aukojo klebonas mons. Edvardas Rydzikas ir bažnyčioje tarnaujantys kunigai. Į Mišias gausiai susirinko Betanijos bendruomenė. Homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį į skaitinį iš Apaštalų darbų apie […] Plačiau

 • 2016 kovo 30

  Vilniuje tikintieji laukiami Dievo gailestingumo savaitėje

  Vilniuje su Velykomis prasidėjusi Dievo gailestingumo savaitė baigsis balandžio 3 d., Dievo Gailestingumo sekmadienį. Šeštadienio vakarą krikščionys kviečiami į Šviesos kelią nuo Aušros Vartų iki Dievo Gailestingumo šventovės. Šios šventovės, esančios Dominikonų g. 12, Vilniuje, durys atvertos visą parą. Šią savaitę kiekvieną dieną prie stebuklingo Gailestingojo Jėzaus paveikslo aukojamos šv. Mišios, meldžiamasi Gailestingumo vainikėlis, rožinis, […] Plačiau

 • 2016 kovo 30

  Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas lankėsi Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime

  Kovo 29 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas aukojo šv. Mišias Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo koplyčioje. Šv. Mišias koncelebravo kun. Mariusz Marszalek ir Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos kun. Arūnas Peškaitis OFM, daugelį metų dirbantis kalinių sielovadoje. Šv. Mišiose dalyvavo 24 savanoriai ir 30 nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę kalėjime.   Pagal Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo […] Plačiau

 • Nuotaukos autorius Dainius Tunkūnas 2016 kovo 24

  Krizmos Mišiose pažadus atnaujino Vilniaus arkivyskupijos kunigai

  Krizmos, arba Šventųjų aliejų, Mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Didžiojo ketvirtadienio rytą meldėsi ir kunigystės pažadus atnaujino apie šimtas Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų. Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo, kardinolo Audrio Juozo Bačkio ir vyskupo augziliaro Arūno Poniškaičio koncelebruotose šv. Mišiose buvo šventinami ligonių, katekumenų aliejai ir šventoji Krizma. Šie aliejai bus naudojami Velyknakčio apeigose bei visus ateinančius […] Plačiau

 • 2016 kovo 23

  Didžiojo Tridienio ir Velykų iškilmių pamaldų laikas

  2016 m. Didžiojo Tridienio ir Velykų iškilmių pamaldų laikas Vilniaus miesto ir kitose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.   Kovo 24-27 d. Didžiojo tridienio rekolekcijos jaunimui su t. Tomu CSJ Joanitų vienuolyne, Didysis tridienis ir šv. Velykos su Galilėjiečių bendruomene Trinapolyje ir t. Eitvydu Merkiu.   Velykinių valgių šventinimas Didįjį šeštadienį, kovo 26 d.: Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje – 12.00, 13.00, […] Plačiau

 • 2016 kovo 23

  Didįjį penktadienį tikintieji aukos nuo karo kenčiantiems krikščionims

  Didįjį penktadienį, kovo 25 d., Lietuvos katalikai, kaip ir viso pasaulio tikintieji, prisidės prie pagalbos Artimuosiuose Rytuose gyvenantiems krikščionims. Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais katalikai aukomis parems ne vien Šventosios Žemės katalikų bendruomenes, bet ir nuo karo kenčiančius Sirijos ir Irako krikščionis, kurie patiria žudynes, pagrobimus, išgyvena išsiskyrimą su artimaisiais ar jų netektį. Taip pat parama […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt