200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2017 birželio 8

  Vasarą – vidurdienio vargonų muzikos atokvėpiai Vilniaus Katedroje

  Ketvirtadieniais visą vasarą Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje vyks vidurdienio vargonų muzikos koncertai. 20–25 min. trukmės soliniai vargonininkų koncertai pristatys tiek gerai pažįstamus, tiek Lietuvoje retai skambančius kūrinius iš sakralinės vargonų muzikos lobyno. Vilniečiams ir miesto svečiams vargonuos Diana Encienė, Indrė Gerikaitė, Paulius Grigonis, Jurgita Kazakevičiūtė, Eglė Maciukevičiūtė, Gražina Petrauskaitė, Agnė Petruškevičiūtė, Eglė Rudokaitė, Dovilė Savickaitė, Lukrecija Stonkutė, Balys Vaitkus […] Plačiau

 • 2017 birželio 7

  Kun. Jan Šutkevič palydėtas į paskutinę kelionę

  Antradienį, birželio 6-ąją, Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčioje vyko gedulingos šv. Mišios už a. a. kunigą Janą Šutkevičių. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, koncelebravo vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir kiti kunigai, pamokslą sakė kunigas Tadeuš Jasinski. Arkivyskupas pabrėžė, kad kunigas Jan Šutkevič buvo pašaukimui atsidavęs kunigas: jis pasižymėjo uoliu pamaldumu ir sielų ganymu, per […] Plačiau

 • 2017 birželio 7

  DOCAT – jaunimui apie socialinį Bažnyčios mokymą

  „Katalikų pasaulio leidiniai“ pristato naują YOUCAT serijos jaunimui leidinį DOCAT. Tai populiariai perteiktas socialinis Katalikų Bažnyčios mokymas, nuo Leono XIII plėtojamas pagrindiniuose dokumentuose. Tiek suaugusieji, tiek jaunimas turėtų  domėtis originaliais didžiųjų Bažnyčios dokumentų tekstais ir savo veiklą kreipti pagal tiesos, teisingumo ir meilės maksimas. Popiežius Pranciškus nuolat ragina krikščionis aktyviai siekti kito, teisingesnio pasaulio: „Jei […] Plačiau

 • 2017 birželio 6

  Dvi parodos apie garbingąjį Teofilių Vilniuje

  Bažnytinio paveldo muziejus šalia pietinio Vilniaus Katedros įėjimo atidarė parodą „Garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis (1873–1962)“. Šešiuose didelio formato stenduose praeiviams pristatoma arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybė, eksponuojami archyviniai kadrai. „2016 metais popiežius Pranciškus nusprendė paskelbti palaimintuoju kankinį, Dievo tarną arkivyskupą Teofilių Matulionį. Tai tik antrasis lietuvių kilmės palaimintasis – asmenybė, tampanti Katalikų Bažnyčios pripažintu pavyzdžiu viso […] Plačiau

 • 2017 birželio 5

  A†A kun. Jan Šutkevič (1932–1983–2017)

  Šių metų birželio 5-ąją, eidamas 85-uosius metus, mirė kunigas Jan Šutkevič. J. Šutkevič gimė 1932 m. liepos 3 d. Lenkijoje, Balstogėje. Įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1983 m. gegužės 9 d. buvo pašventintas diakonu, o tų pačių metų liepos 16 d., per Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos šventę, priėmė kunigo šventimus. Nuo 1983 m. […] Plačiau

 • 2017 birželio 5

  Sekmadienio pasišnekėjimai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį

  SEKMINĖS Nuo Kristaus prisikėlimo buvo praėję penkiasdešimt dienų, kai mokiniai ir vėl buvo susirinkę Paskutinės vakarienės kambaryje. Kai kas sako, kad nuo pat Velykų Viešpaties mokiniai kas savaitę nuolat rinkdavosi kartu melstis, kalbėtis apie Raštus ir išgyventi bendrystę. Ši apaštalų laikų tradicija nenutrūko, ji tebesitęsia mūsų dienomis, kai ne tik Jeruzalėje, bet ir visame pasaulyje […] Plačiau

 • 2017 gegužės 31

  Lietuvos vyskupų laiškas katechetams ir tikybos mokytojams

  Mieli tikybos mokytojai ir katechetai, baigiantis mokslo metams nuoširdžiai dėkojame Jums už ištikimą darbą, už daugybę pamokų, ruošimąsi joms, už bendravimą su mokiniais. Taip pat ir už dalyvavimą kursuose bei rekolekcijose – tai padėjo ne tik profesionaliai tobulėti, bet ir dvasiškai augti. Jūs atliekate labai svarbią paties Kristaus mums patikėtą užduotį skelbti išgelbėjimo žinią. Atskleisdami […] Plačiau

 • 2017 gegužės 29

  Sekmadienio pasišnekėjimai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį

  VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS) „Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų akių“ (Apd 1, 9). „Jis prižadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje“ (Ef 1, 20). „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. (…) Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, […] Plačiau

 • 2017 gegužės 29

  Artėja Sekminės Vilniaus Kalvarijose

  2017 m. birželio 1–4 d. Vilniaus Kalvarijose vyks Sekminių atlaidai. Birželio 4 d., pagrindinę iškilmių dieną, po atviru dangumi šalia bažnyčios bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Sekminių atlaidų Vilniaus Kalvarijose tradicija skaičiuoja jau kelis šimtmečius. Nuo seno maldininkai pėsčiomis keliaudavo į Vilniaus Kalvarijas, kad čia apmąstytų mūsų Viešpaties Kryžiaus kelią […] Plačiau

 • 2017 gegužės 24

  „Bitutėje“ – ištikimybė Dievui ir drąsa daryti tai, kas brangiausia

  Mielas bičiuli, Pagaliau sulaukėme tikros šilumos! Pagaliau aplink viskas žydi, skleidžiasi, kvepia! Pagaliau galime bėgti į kiemą ir vakarus leisti su draugais lauke! O gal jau matei ir bičių, dūzgiančių ir besidžiaugiančių nektaro pilnais žiedais?!   <…> „Bitutė“ negalėjo praleisti ir visai Lietuvai labai svarbaus įvykio, kuris įvyks birželio 25 dieną, 14 val. Vilniaus Katedros […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt