200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2019 kovo 29

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-03-29

  Mielieji, Nuo kovo 29 d. vakaro iki kovo 30 d. vakaro pasaulyje bus švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje visą parą nuo penktadienio 18.30 val. bus klausoma išpažinčių, vyks adoracija ir sutaikinimo pamaldos. Kovo 30 d. Vilniuje vyks Pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas. Kviečiame visus dalyvauti Džiaugsmo sekmadienio vigilijoje ir šlovinime su Lietuvos vienuoliais Vilniaus […] Plačiau

 • 2019 kovo 28

  Laidoje „Šventadienio mintys“ – keliaujantys maldininkai vyrai

  Žodis „piligrimas“ reiškia keliaujantį maldininką. Ir nors šiandien kelionės į šventąsias vietas nėra tokios pavojingos kaip senaisiais laikais, tačiau kiekvienas pasiryžimas kęsti nepatogumus vardan tikslo – šventosios vietos aplankymo – suteikia prasmę ir atsako į daugelį klausimų. Piligriminis vyrų žygis į Trakus šiemet vyko jau trečią kartą ir jame dalyvavo rekordinis skaičius maldininkų. Drauge su […] Plačiau

 • 2019 kovo 28

  24 valandos Viešpačiui „Nė aš tavęs nepasmerksiu“ Vilniaus Arkikatedroje

  Nuo kovo 29 d. vakaro iki kovo 30 d. vakaro pasaulyje bus švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švenčiausiojo sakramento adoracija. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje visą parą nuo 18.30 val. bus klausoma išpažinčių, vyks adoracija ir sutaikinimo pamaldos. Šią tradiciją prieš penkerius metus įvedė popiežius Pranciškus. Pirmą kartą „24 valandos Viešpačiui“ buvo […] Plačiau

 • 2019 kovo 27

  Parodos „Atradimai: Markučių Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos“ atidarymas Bažnytinio paveldo muziejuje

  2019 m. kovo 28 d. 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Atradimai: Markučių Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos“, kurioje visuomenei pirmą kartą pristatomi neseniai Literatūrinio A. Puškino muziejaus darbuotojų atrasti septyni unikalūs ant cinko skardos tapyti atvaizdai. Parodos atidaryme dalyvaus Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Vilniaus Šv. kankinės Paraskevės ortodoksų parapijos klebonas kun. […] Plačiau

 • 2019 kovo 26

  Vilniaus piligrimų centre – pokalbiai apie krikščionišką Vilnių: miestas, kurio dangų remia bokštai

  Balandžio 2 d., antradienį, 18.30 val. Vilniaus piligrimų centre (Dominikonų g. 6) rengiamas susitikimas apie piligrimystę krikščioniško Vilniaus keliais. Renginio tikslas – daugiau supažindinti su krikščionišku Vilniumi, skatinti piligrimystę po miestą, padėti pažinti kultūrinio ir religinio paveldo objektus, skatinti domėtis miesto istorija. Susitikime dalyvaus knygos apie krikščionišką Vilnių autorė, meno ir bažnyčios istorikė, LR nepaprastoji ir […] Plačiau

 • 2019 kovo 22

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-03-22

  Mielieji,   kviečiame susipažinti su Dokumentu apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, kurį Popiežius ir Didysis Al-Azhar imamas pasirašė Abu Dabyje vykusio tarpreliginio susitikimo metu. Deklaracijoje dar kartą smerkiamas smurtas Dievo vardu ir įsipareigojama siekti, kad religijos tarnautų taikai ir pažangai. Dalijamės pradėtu pildyti Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių Gavėnios rekolekcijų sąrašu (nuolat atnaujinamas). […] Plačiau

 • 2019 kovo 19

  Katalikų Bažnyčios ir sunitiškojo islamo lyderių susitarimas

  Šv. Tėvas Pranciškus trokšta, kad visame pasaulyje tikintieji būtų kuo išsamiau supažindinami su Dokumentu apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, kurį Popiežius ir Didysis Al-Azhar imamas pasirašė Abu Dabyje vykusio tarpreliginio susitikimo metu. Deklaracijoje dar kartą smerkiamas smurtas Dievo vardu ir įsipareigojama siekti, kad religijos tarnautų taikai ir pažangai. Tikinčiajam kitas […] Plačiau

 • 2019 kovo 15

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-03-15

  Mielieji, Gavėnios metu parapijos kviečia prisidėti prie akcijos „Pasninko dėžė“ bei padėti stokojantiems. Pasninko dėžių ieškokite savo parapijose. Antradienį, kovo 19 d., švęsime Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio, iškilmę. Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Kovo 11-osios šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis Kunigų susirinkime svarstyti nepilnamečių apsaugos klausimai Prieš šešis […] Plačiau

 • 2019 kovo 13

  Kunigų susirinkime svarstyti nepilnamečių apsaugos klausimai

  2019 m. kovo 13 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimas. Susirinkimas pradėtas Dienine Valandų liturgijos malda. Po maldos arkivyskupas Gintaras Grušas, neseniai dalyvavęs Vyskupų konferencijų pirmininkų susitikime Vatikane, pasakojo apie susitikimo programą, temas, suaktualino ten girdėtas įžvalgas apie nepilnamečių apsaugą Bažnyčioje. Vatikane kalbėta apie vyskupo ganytojišką pareigą užtikrinti savo ganomųjų […] Plačiau

 • 2019 kovo 12

  Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis

  Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. kovo 7–8 d. plenarinį posėdį 2019 m. kovo 7–8 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt