canada goose solde Doudoune Canada Goose parajumpers jacke parajumpers sale parajumpers damen canada goose pas cher
 • 2017 balandžio 13

  Bendruomenių atstovai mokėsi būti arkivyskupo Teofiliaus ambasadoriais

  Balandžio 8 d. Vilniuje vyko seminaras „Kaip pristatyti bendruomenei arkivyskupą Teofilių“. Jame dalyvavę parapijų, rektoratų ir bendruomenių nariai išsiųsti labai svarbiai misijai – savo bendruomenėse profesionaliai skleisti žinią apie būsimą palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį. Per keturiasdešimt mokymuose dalyvavusių Vilniaus arkivyskupijos parapijų ir bendruomenių (maldos grupių, šeimų bendruomenių ir pan.) atstovų, sužinojo arkivyskupo Teofiliaus biografijos svarbiausius […] Plačiau

 • 2017 balandžio 13

  Katalikų pasaulio leidiniai pristato pokalbių su Benediktu XVI knygą

  Balandžio 16 d., šv. Velykų sekmadienį, popiežiui emeritui Benediktui XVI sukanka 90 metų. Ta proga „Katalikų pasaulio leidiniai“ pristato naujausią Benedikto XVI ir žurnalisto Peterio Seewaldo pokalbių knygą „Paskutiniai pokalbiai“. Tai atvira, nuoširdi ir gili knyga, padėsianti geriau suprasti žmogų Josephą Ratzingerį ir ganytoją Benediktą XVI. Knygoje Benediktas XVI kalba apie savo atsistatydinimo priežastis, svarbiausias […] Plačiau

 • Anto Beno Ališausko nuotr. 2017 balandžio 10

  VA kunigų susirinkime kalbėta apie jaunimo sielovadą

  Š. m. balandžio 5 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimas. Po Dieninės liturginės maldos vyskupas Arūnas Poniškaitis pasakojo apie kovo 28–31 d. Barselonoje vykusį Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) surengtą simpoziumą. Simpoziumo tema: „Jis ėjo kartu (Lk 24, 15): padėti jaunuoliams laisvai atsakyti į Kristaus kvietimą“. Dalyvavo Europos vyskupų […] Plačiau

 • 2017 balandžio 10

  Vilniaus arkivyskupijoje Šv. Komuniją galės dalinti ir 33 pasauliečiai

    Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas 6-ias moteris ir 27-is vyrus pasauliečius trejiems metams paskyrė ekstraordinariniais Šv. Komunijos dalytojais. Visi 33 naujai paskirti asmenys Vilniaus arkivyskupijoje išklausė Ekstraordinarinių Šv. Komunijos dalytojų parengimo kursą. Dalinant Šv. Komuniją, pasauliečiai dvasininkams pagelbės Vilniaus Šv. Vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedroje Bazilikoje, Vilniaus Šv. Kazimiero, Šv. Arkangelo Rapolo, Šv. Mikalojaus […] Plačiau

 • 2017 balandžio 10

  Sekmadienio pasišnekėjimai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį

   VERBŲ SEKMADIENIS Esame Velykų prieangyje. Lydimas džiaugsmingai šūkaujančios minios atjoja Izraelio Taikos kunigaikštis. Garsiai skelbiama Evangelija niekada nelieka nepastebėta: „Sujudo visas miestas ir klausinėjo: „Kas jis toksai?“ O minios kalbėjo: „Tai pranašas Jėzus iš Galilėjos Nazareto“ (Mt 21, 10–11). Jis įžengė kaip karalius išvaduoti Izraelio iš bet kokios vergijos. Pats Dievas atėjo išlaisvinti savo tautos […] Plačiau

 • 2017 balandžio 7

  Prezidentė lankėsi VA Caritas bendruomenėje „Aš esu“

  Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi priklausomų asmenų bendruomenėje „Aš esu“, kur susitiko su jos nariais, Vilniaus priklausomybių ligų centro atstovais, psichologais ir socialiniais darbuotojais. Susitikime aptarta, kokių priemonių reikėtų imtis, kad gydymas nuo priklausomybių siekiantiems išsivaduoti žmonėms taptų dar efektyvesnis ir prieinamesnis, o gydytis ateitų vis daugiau žmonių. Nuo priklausomybių šiuo metu gydosi daugiau […] Plačiau

 • 2017 balandžio 7

  Seimas paskelbė 2018-uosius Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo jubiliejaus minėjimo metais

  Seimas, siekdamas puoselėti Lietuvos ir Europos kultūros paveldą per Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų, šios iškilios ir reikšmingos sukakties minėjimą pritaikant pažintinei, kultūrinei, edukacinei, piligriminei ir turistinei veiklai, 2018 metus paskelbė Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais. Už nutarimą „Dėl 2018 metų paskelbimo Trakų Dievo […] Plačiau

 • 2017 balandžio 3

  Sekmadienio pasišnekėjimai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį

  V GAVĖNIOS SEKMADIENIS Pasakodamas Lozoriaus prikėlimo iš numirusių istoriją, evangelistas Jonas kaip visada paliečia daug temų. Pirmiausia į akis krinta tai, kad niekas iš šio įvykio liudininkų aprišalais apvynioto, smirdinčio ir gendančio kūno prikėlimo nevadina stebuklu. Kai Jėzus pagydė neregį, emocijos liejosi per kraštus, visi aptarinėjo ir ginčijosi, o kai jis prikėlė mirusįjį, prieš tai […] Plačiau

 • 2017 balandžio 3

  Gavėnios rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje

  VILNIAUS MIESTE: Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje rekolekcijos gavėnios kiekvieną šeštadienį. Programa: 16.50 malda, 17.00 konferencija, 17.30 iškilmingos šv. Mišios, 18.30 šv. Mišios. Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies (Dievo Apvaizdos bažn.) parapijoje balandžio 8 d. 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 16.30 PL, 18.00 LT. Vilniaus Šv. Jono Bosko (saleziečių) […] Plačiau

 • 2017 balandžio 2

  Maldos už seksualinės prievartos aukas diena

  Visuotinė malda V Gavėnios sekmadienis, A metai  Maldos už seksualinės prievartos aukas diena   Kun.: Broliai seserys, pasitikėdami mūsų Atpirkėju Jėzumi Kristumi, kuris pajėgia išgydyti skaudžiausias vidines žaizdas ir perkeisti širdis, melskime už asmenis, padariusius sunkių prievartos ir išnaudojimo nuodėmių, bei tuos, kurie dėl to nukentėjo. Visi: Viešpatie, pasigailėk savo žmonių! Vad.: Viešpatie, Tu dovanojai […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt